M-STEEL d.o.o. Sarajevo | Put Famosa 38 | 71 212 Hrasnica, Sarajevo | +387 (0)33 514 056
m-steel@bih.net.ba

Reference

Praktik Vogošća

Bavaria Pivo - izrada kompletne hale

DKS Loversan - Cazin BiH - izrada i montaža pokrova i fasade od termopanela

Intereuropa Varaždin - zamjena pokrova

Poljoprivredni institut Osijek - kompletna hala

Robni terminali - Hala 32 - izrada i montaža pokrova i fasade od termopanela

Marina - Sukošan - izrada kompletnih hala

Una farmacija - Bihać, BiH - izrada i montaža pokrova i fasade od termopanela