M-STEEL d.o.o. Sarajevo | Put Famosa 38 | 71 212 Hrasnica, Sarajevo | +387 (0)33 514 056
m-steel@bih.net.ba

Z grede

Z greda - distancer:

- pocinčani čelični lim
- visina h = 150 mm
- debljina lima d= 1,5 mm
- dužine do 7 m