M-STEEL d.o.o. Sarajevo | Put Famosa 38 | 71 212 Hrasnica, Sarajevo | +387 (0)33 514 056
m-steel@bih.net.ba

Sinusni lim

Pri izračunu cijene, obračunava se samo korisni dio lima ( bez preklopa)