M-STEEL d.o.o. Sarajevo | Put Famosa 38 | 71 212 Hrasnica, Sarajevo | +387 (0)33 514 056
m-steel@bih.net.ba

Trapezni lim OTP 85

Lim OTP 85 ubraja se u srednje profilirane limove, budući da su viši od prosječnih limova koji se koriste za klasične pokrove, a ipak niži od visokoprofiliranog lima poput OTP 150.

Koriste se u:

- Sistemu ravnih krovova
- Sistemu kosih krovova
- Međuspratnoj konstrukciji
- Ostalim sistemima

Prema geometrijskim karateristikama, lim OTP 85 primjenjuje se kod sistema bez ekstremno velikih raspona oslonaca. Prilikom ugradnje lima OTP 85 u međukatnoj konstrukciji, racionaliziraju se troškovi gradnje kroz smanjeni utrošak betona, manja je visina same međuspratne konstrukcije u odnosu na sistem sa visokoprofiliranim limovima i drugo.

Najveća prednost lima OTP 85 je u mogućnost primjene u širem spektru projekata u odnosu na ostale trapezne limove.

Osnovne karakteristike:

Visina: 85 mm
Pokrivna širina : 1100 mm
Osno rastojanje: 275 mm
Težina (kg/m2): 4,25( 0,75 mm); 5,10(0,88 mm)